309. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Şayet Ehl-i kitap iman edip günahtan sakınma çabası göstermiş olsalardı, kuşkusuz biz de kötülüklerini yüzlerine vurmaz ve onları nimeti bol cennetlere koyardık. (Maide:65)

309. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ