Erdemli İşadamı Okulu Eğitimleri MÜSİAD Adana Şubesi'nde gerçekleştirildi.

UTESAV’ın Erdemli Hayat Projesi kapsamında yapılan Erdemli İşadamı Okulu eğitimleri MÜSİAD Adana Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Erdemli İşadamı Okulu Eğitimleri MÜSİAD Adana Şubesi'nde gerçekleştirildi.

Erdemli Hayat Projesi kapsamında gerçekleştirilen Erdemli İşadamı Eğitimleri, 2017 ve 2018 yıllarında MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte tüm Genel Merkez üyelerine yönelik olarak düzenlendi.

erdemli

01-02 Şubat 2020 tarihlerinde MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyelerine yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimin açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Adana Başkanı Burhan Kavak, UTESAV’ın Erdemli İşadamı Okulu eğitimlerini çok önemsediğini belirterek konuşmasına şöyle devam etti: “Bugün yaşadığımız ekonomik problemlerin birçoğunda üretimin, ticaretin, finans yönetiminin ve müşteri ilişkilerinin erdem kavramından uzak olmasının etkisi olduğunu düşünüyorum. Sisteme iş ahlakından uzak bireyler, şirketler ve kurumlar girdiğinde bütün bir yapı olumsuz etkileniyor.”

Erdem olgusuna sadece işadamlarının değil, çalışanların, tedarikçilerin ve diğer paydaşların da sahip olması için çaba sarf etmemiz gerektiğine değinen Sayın Kavak, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnekliğini hayatımıza uygulama zorunluluğumuz olduğunu dile getirdi.

erdemli

Daha sonra konuşmasını yapan UTESAV Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Develioğlu, İslam’ın insan hayatını iki boyutu ile ele aldığına ve üretmenin insana bir görev olarak yüklendiğine değinerek helal rızık için çalışmanın ve iktisadi faaliyette bulunmanın hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade etti.

Modernleşme sonrası ahlaki değerler ve bu değerlerin toplum hayatındaki iz düşümlerinin köklü biçimde değiştiğini söyleyen Sayın Develioğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Kapitalist toplum modeli, sadece bireysel fayda ve maddi kazançla sınırlanmıştır. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan tüketim toplumunda insanların istek ve arzuları sürekli biçimde kamçılanmakta, tahrik edilmektedir. Dolayısıyla ahlaki değerler erezyona uğratmakta ve iş hayatındaki değeri gözle görülmez bir noktaya gelmektedir. Bu noktada kişisel faydayı önceleyen, kâr elde etmeyi ve para kazanmayı her türlü ahlaki değerin üstünde gören, kazancı yalnızca maddi saha ile sınırlı ‘rasyonel insan’ yerine başarı ölçütleri içerisinde ahlaki ilkeleri öne alabilen, madde ve manayı bir arada kucaklayabilen, mesleki yetkinlikler ile birlikte ahlaki yetkinliklere de sahip olan ‘erdemli insan’lar gündeme gelmelidir.”

erdemli

Zaimoğlu Park Zirve’de gerçekleştirilen eğitim programına, KYO Karatay Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Erdemli İşadamı Modeli ve İş Ahlakı konusu hakkında sunumunu gerçekleştirdi. Daha sonra Faizsiz Mali İşlemler konusu ile programa katılan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Prof. Dr. Servet Bayındır’ın sunumunun ardından, Karz-ı Hasen ve İnfak kavramlarından bahseden İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü Doktorantı Mehmet Cebeci, MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

1 Şubat’ta üç başlık altında gerçekleştirilen eğitimin ikinci günkü konuğu MÜSİAD Ruhu konusu ile MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar oldu. Her uyanışımızın bir sebebi olduğunu ifade eden Yarar, MÜSİAD’ın içinde Allah’ın rızasını kazanma arzusu barındıran bir doğuş olduğunu belirtti. Sayın Yarar konuşmasına şöyle devam etti: “Bizi farklı kılan değerlerin farkında olmamız gerekir. Eğer farkında olmaz isek bir balık misali sudan çıkınca suyun değerini anlarız. MÜSİAD bir uyanış ve şuurun neticesinde ortaya konmuştur. Arzu ederiz ki MÜSİAD’ın her neferi bir şuur ve bilinçle üye olsun ve bu şuurla çalışsın. İşte o zaman biz Allah bilinciyle uyanır, yaşar ve ölürüz. Dünya iktisadında Müslümanların zafiyetlerini ortadan kaldıracak neferlerin adı iş adamlarıdır ve bu iş adamları zayıftır. Dolayısıyla bunu güçlendirecek bir yapıya ihtiyaç vardır düşüncesiyle Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğini kurduk. Niyetler halis ise ve bir amelde Allah’ın rızasını kazanma arzusu varsa bu takvaya uygun bir ameldir.”

erdemli

Kurucu başkanımız Yarar, kuruluşundan bugüne MÜSİAD gibi bir yapının hem iş dünyasının hem de ümmetin ihtiyaçlarını karşıladığına direnerek konuşmasını bitirdi. MÜSİAD Adana üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği program, katılımcılara sertifika verilmesinin ardından son buldu.

erdemli