Mübarek Ramazan Ayının İslam Âlemine Hayırlar Getirmesini Dileriz.

Başı rahmet,ortası mağfiret,sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının,tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ederiz.

Mübarek Ramazan Ayının İslam Âlemine Hayırlar Getirmesini Dileriz.

 

Tüm dünya olarak zorlu zorlu imtihanlarla geçirdiğimiz bir yılın ardından nihayet manevi havasından feyz almayı ümit ettiğimiz rahmet ayı Ramazan’a kavuştuk. Üç aylar ile beraber geleceğini bize haber veren ve bizi bu manevi iklime hazırlayan Rabbimize yönelme gecesi Regaib’in, hakka ve hakikate yükselme gecesi Miraç’ın, günahlardan arınma ve Rabbimizin rahmetine, mağfiretine ulaşma aracı olan Berat gecesinin ardından gelen Ramazan, Müslümanların özlem ve hasretle beklediği bir aydır.

Âlemlerin Rabbinin yeryüzüne tecellisinin en açık göstergesi olan Ramazan ayı, Müslümanlar için her hal ve durumda rahmetin, mağfiretin, huzurun ve esenliğin kaynağı olarak görülür. Tüm yönelişimizin yeryüzünün gerçek sahibine olduğu bu ay, müminlerin yeniden kendilerini muhasebeye çektiği aydır.

Oruç, azimli ve kesin irade ile insanın Allah’a boyun eğme eylemidir. Ve oruç, bütün insani zaruretlerin üzerine yükselme, Allah katındaki hoşnutluğu ve nimetleri tercih ederek bu insani zaruretlerin baskısına ve ağırlığına dayanmak, katlanmak demektir.

Oruç ayı Ramazan öyle bir aydır ki, Rahman’ın rahmet kapılarının açıldığı, meleklerin fevc fevc Arş-ı Âlâ’dan yeryüzüne indiği ve peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)‘e insanlığın kurtuluşu olan vahyin indirildiği aydır.

Oruç ayı Ramazan, takva ayıdır ki, orucun asıl büyük gayesi de takvadır. İnsanı her türlü günahtan, günah yüklü duygulardan koruyan yegâne unsur da takvadır. Bunun içindir ki oruç, ‘günahlardan arınma’ vesilesi kılınmıştır.(2/183)

Ramazan ayı, takva ayı olmasının yanında birçok iyiliği ve güzelliği de içinde barındırır. İnsanların fıtrat duygularını harekete geçiren Ramazan; bereketi, yardımlaşmayı; ailelerimizle, akrabalarımızla, sevdiklerimizle bir arada bulunmayı simgeler. Öyle görünüyor ki rahmetiyle geldiğine inandığımız Ramazan ayı, insanlığın uğraştığı bir musibet olan Koronavirüs sebebiyle bu sene de alışık olmadığımız bir atmosferde geçecektir. Her ne kadar bir araya gelemesek de, uzakları yakın kılan gönül bağlarımızla aynı göğün altında, bir arada, aynı İlah’a kulluk ederek birliğimizi pekiştireceğiz. Bu minvalde yılda bir kere gelen bağışlanma ayını bizler için en verimli kılacak şekilde değerlendirmeli, evlerimizi mescit kılmalı ve Rabbimizin bize öğrettiği şekilde onu hamd ile tesbih etmeliyiz.

Rabbimiz! Ramazan’ı ihlâsla, hakkını vererek sürdürmeyi ve ömrümüz boyunca kendimizi imanla tutmayı bizlere nasip eyle!

Rabbimiz! Ramazan vesilesiyle Kur’an ile bütünleşmeyi, Kur’an ile düşünebilmeyi ve Kur’an ile yaşamayı bizlere nasip eyle!

Rabbimiz! Mübarek Ramazan ayını tüm insanlığın Koronavirüsten kurtuluşunun vesilesi kıl!

Rabbimiz! Ramazan hürmetine dünyanın mazlum coğrafyalarında zulüm altında olan Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Bizleri affet, bizleri bağışla!..

Sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Ebedi kurtuluşa, ebedi mutluluğa vesile olması ve tekrar bir araya gelebileceğimiz günlerin yakın olması duasıyla, Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun.

Mehmet Develioğlu

UTESAV Mütevelli Heyeti Başkanı