Paha Biçilemez Emeklerin Sahipleri Öğretmenlerimize Sonsuz Şükranlarımızla

Kıymetli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü canı gönülden tebrik ediyor, azimle vatanına ve milletine hizmet eden emektarlarımıza saygılarımızı sunuyoruz.

Paha Biçilemez Emeklerin Sahipleri Öğretmenlerimize Sonsuz Şükranlarımızla

İnsanlar hayatlarında pek çok kez rol modelleri ile karşılaşma fırsatları bulurlar. Anne ve babalarımız ilk önce aklımıza geliyor olsa da aynı zamanda hayatımızın eğitim ve öğretim sürecindeki en hassas unsuru olan öğretmenlerimizin konumları vazgeçilmezdir. Gencinden yaşlısına mesleğine gönül vermiş öğretmenlerimizin özverili gayretleri sayesinde geleceğimizin öncü isimleri memleketimize hizmet etmeyi vazifeleri bilmişlerdir. Öğretmenlerimize olan vefa borcumuzu hatırlayarak devraldığımız mirası yıllar boyunca yaşamak ve yaşatmak öncelikli vazifemiz olmalıdır. Bu bilinçle yarınlara ümitle bakmamızı sağlayan öğretmenlerimizin bu müşahhas gününe ortak olmaktan minnet duyuyor ve kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz.

Topraklarımızın dört bir yanında yorulmadan görev yapan öğretmenlerimizin hafızalarda ve gönüllerinde bıraktıkları izler; farklı kültürde, inançta, gelenekte yetişen öğrencilerimize tıpkı bir tohumu yeşertircesine can suyu olması göz ardı edilmemelidir. “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” sözü bin yılı aşkın süredir hem İslâm coğrafyasının her bir karışında hem de milletimizin hafızasında yerini korumaktadır. Bir öğrencinin eğitim hayatının başından sonuna kadar edineceği tüm bilgi, birikim ve tedrisatlar eğitim süreçlerimizin ilk dersi olan alfabenin harfleri misali adım adım öğretmenler tarafından oluşturulmaktadır. Bu anlamıyla öğretmenlerimiz, milletimizin gerçek yapıtaşları olarak görülmeli ve emeklerinin kıymeti hafızlarda saklı tutulmalıdır.

Kuşaklar boyunca ahlâklı yaşamın ilkelerinin insanımıza nakşedilmesine katkı sağlayan öğretmenlerimiz erdemli insan örneği olarak milletimizin her zaman yanında olmuştur. Genç kuşaklara miras bırakacağımız en hayati unsur öğretmenlerimizin emeklerine gereken saygıyı ve özeni göstermelerini sağlamaktır. Şüphesiz insan hayatının her döneminde çeşitli zorluklar ve imtihanlar ortaya çıkmaktadır. Bu engelleri aşmayı sağlayacak ilim faaliyetlerinin öğretmenler tarafından korunması aynı zamanda bir milletin hafızasını da oluşturmaktadır. Bu sayededir ki milletimizin kazanmış olduğu zaferler, ilimde ve bilimde insanlığa armağan ettiği tüm yenilikler öğretmenlerimizin gayretleri ile nesiller boyunca aktarılmaktadır.

Bu vesile ile kıymetli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü bir kez daha canı gönülden tebrik ediyor, topraklarımızın her karışında yorulmak nedir bilmeden vatanına ve milletine hizmet eden emektarlarımıza saygılarımızı sunuyoruz.

Mehmet DEVELİOĞLU

UTESAV Mütevelli Heyeti Başkanı