Türkiye’nin Seçimi

Türkiye’nin Seçimi başlıklı Perşembe Toplantıları kapsamındaki programımız,MÜSİAD Konferans Salonunda AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Nurettin Nebati katılımıyla gerçekleştirilmiştir

Türkiye’nin Seçimi

Türkiye'nin Seçimi başlıklı Perşembe Toplantıları kapsamındaki programımız, 22 Ekim 2015 tarihinde MÜSİAD Konferans Salonunda AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Nurettin Nebati, Ga-zeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş ve STAR Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ile ger-çekleştirildi. Açılış konuşmasını ve mode-ratörlüğünü UTESAV Başkanı İsrafil Kura-lay'ın yaptığı program, MÜSİAD ve UTE-SAV üyeleri ile birlikte davetli yazar, aka-demisyen, yönetmen ve gazeteciler tara-fından takip edildi