Türkiye’nin Yüksek Teknoloji Dönüşümü

Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) tarafından dü-zenlenen “Türkiye’nin Yüksek Teknoloji Dö-nüşümü” konulu Perşembe Toplantıları kap-samında düzenlenmiştirler.

Türkiye’nin Yüksek Teknoloji Dönüşümü

Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) tarafından dü-zenlenen "Türkiye'nin Yüksek Teknoloji Dö-nüşümü" konulu Perşembe Toplantıları kap-samında düzenlenen Panele UTESAV Müte-velli Heyeti Üyesi Mehmet Akif Özyurt, İstan-bul Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili Ha-san Büyükdede, Roketsan Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Yerebakan ve MÜSİAD Yöne-tim Kurulu Üyesi Hakan Altınay konuşmacı olarak katıldı.