Kur`an Buluşmaları

296. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

Kâfir olanlar var ya, yeryüzünde olan her şey, bunun yanında bir o kadarı daha onların olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu bedel verseler, onlardan asla kabul edilmez; onlar için elem verici bir azap vardır. (Maide: 36)

11 Ocak 2021 Pazartesi

295. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

“Ey iman edenler! Allah’tan sakının, Ona vesile arayın ve Onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide:35)

4 Ocak 2021 Pazartesi

294. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

Allah ve Resulüne savaş açan ve yeryüzünde fesat çıkarmaya uğraşanların cezası, öldürülmek veya asılmak, yahut el ve ayaklarının çaprazlamasına kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmektir. Dünyada onların cezası böyle bir rezilliktir...(Maide:33)

28 Aralık 2020 Pazartesi

293. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile, ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim! Zira ben âlemlerin rabbi olan Allah’tan korkarım. (Maide 28)

21 Aralık 2020 Pazartesi

292. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

İsrâiloğulları, "Ey Mûsâ! Onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve rabbin gidin savaşın; biz burada oturacağız!" dediler. (Maide:24)

14 Aralık 2020 Pazartesi

291. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

Yahudiler ve hıristiyanlar, "Biz Allah’ın oğulları ve sevgili kullarıyız" dediler. De ki: "Öyleyse Allah günahlarınızdan dolayı sizi niçin cezalandırıyor? Doğrusu siz de O’nun yarattığı sıradan insanlarsınız... (Maide:18)

7 Aralık 2020 Pazartesi

290. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

"Allah, Meryem oğlu Mesîh’in kendisidir" diyenler hiç şüphesiz hakikati inkâr etmiş olurlar. De ki: "Eğer Allah, Meryem oğlu Mesîh’i, annesini ve yeryüzünde bulunanların tamamını helâk etmek isterse, kim Allah’ın gücüne karşı durabilir!"(Maide:17)

30 Kasım 2020 Pazartesi

289. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

Ey Ehl-i kitap! Resulümüz kitapta bulunup da gizlemekte olduğunuz birçok şeyi size açıklamak üzere geldi; birçoğunu da açığa vurmuyor. Şüphe yok ki size Allah’tan bir ışık, apaçık bir kitap geldi.(Maide:15)

24 Kasım 2020 Salı

288. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

"Biz hıristiyanız" diyenlerden de sağlam ahidlerini almıştık, ama onlar da kendilerine bildirilenlerden (İncil) önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple aralarına kıyamet gününe kadar sürüp gidecek olan kini ve düşmanlığı soktuk... (Maide:14)

16 Kasım 2020 Pazartesi

287. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

Ahidlerini bozdukları için onları lânetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştiriyorlar. Kendilerine bildirilenlerden (Tevrat) önemli bir kısmını da unuttular... (Maide:13)

9 Kasım 2020 Pazartesi