Kur`an Buluşmaları

319. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin. Haddi aşmayın; çünkü Allah haddi aşanları sevmez.(Maide:87)

20 Eylül 2021 Pazartesi

318. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Peygamber’e indirileni dinledikleri zaman hakikate dair bilgileri bulunduğundan dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki: “Rabbimiz! İman ettik, bizi hakka şahitlik edenlerle beraber yaz.(Maide:83)

13 Eylül 2021 Pazartesi

317. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

9. yılına giren Kur'an Buluşmalarının 2021 - 2022 Dönemi dersleri başladı.

6 Eylül 2021 Pazartesi

315. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

De ki: “Allah’ı bırakıp da size zarar da veremeyen yarar da sağlayamayan varlıklara mı kulluk ediyorsunuz! Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir.” (Maide:76)

5 Temmuz 2021 Pazartesi

314. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Meryem oğlu Mesîh sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi dürüst ve inançlı bir kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı. Bak, âyetleri onlara nasıl açıklıyoruz, sonra bak nasıl saptırılıyorlar! (Maide:75)

28 Haziran 2021 Pazartesi

313. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Andolsun biz İsrâiloğulları’ndan kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, bir kısmına yalancı dediler, bir kısmını da öldürdüler. (Maide:70)

21 Haziran 2021 Pazartesi

312. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

İman edenler, yahudiler, Sâbiîler ve hıristiyanlar, (bunlardan) Allah’a ve âhiret gününe inanıp dünyaya ve âhirete yararlı işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir. (Maide:69)

14 Haziran 2021 Pazartesi

311. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

De ki: “Ey Ehl-i kitap! Siz Tevrat’ı, İncil’i ve rabbinizden size indirileni (Kur’an’ı) doğru dürüst uygulamadıkça tuttuğunuz yol yol değildir.” Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkârcılığını kuşkusuz arttıracaktır...

7 Haziran 2021 Pazartesi

310. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan O’nun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. (Maide:67)

31 Mayıs 2021 Pazartesi

309. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Şayet Ehl-i kitap iman edip günahtan sakınma çabası göstermiş olsalardı, kuşkusuz biz de kötülüklerini yüzlerine vurmaz ve onları nimeti bol cennetlere koyardık. (Maide:65)

25 Mayıs 2021 Salı