Kur`an Buluşmaları

385. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Hz. Peygamber’in Hakk’a davetini kabul ederek hidayeti bulan kimse kendine iyilik ettiğini, bunun aksine davranan da kendine kötülük ettiğini ve Hz. Peygamber’in bekçi olmadığını anlatan ayetleri birlikte okuduk.

13 Mart 2023 Pazartesi

384. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Allah’ın gözle görülür cismanî bir varlık olmadığı hem de zâtından başka hiçbir varlık tarafından O’nun gerçek varlığının ve mahiyetinin bütünüyle bilinip kuşatılamayacağını olduğunu anlatan ayetleri birlikte okuduk.

6 Mart 2023 Pazartesi

383. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Allah’tan başka ilah bulunmadığını, yalnız O’na kulluk edilmesi gerektiğini, rızıklandıranın O olduğunu, güvenilip dayanılacak ve sığınılacak olanın da O’ndan başkası olmadığını anlatan ayetleri birlikte okuduk.

27 Şubat 2023 Pazartesi

382. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Yüce Allah’ın bütün varlıkları, gökleri ve yeri kısaca bütünüyle evreni benzersiz bir şekilde yarattığını ve herhangi bir varlığı O’na ortak koşmanın son derece anlamsız olduğunu anlatan ayetleri birlikte okuduk.

20 Şubat 2023 Pazartesi

381. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, aynı yağmurla sulandığı halde çeşitli türlerde bitkilerin tabiatın sonucu olmayıp Allah’ın eserleri olduğunu bildiren ve Allah’a ortak koşulmasının ne kadar çirkin olduğunu anlatan ayetleri birlikte okuduk.

13 Şubat 2023 Pazartesi

380. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, yıldızların kozmik düzeninden bahseden ve başlı başına büyük bir mucize olan insanın yaratılışını Yüce Allah’ın kudretinin nişanesi olarak zikreden ayetleri birlikte okuduk.

6 Şubat 2023 Pazartesi

379. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, güneşin ve ayın hesap ölçüsü kılınması gibi her biri mûcize olan, fakat tekrarlandığı için insanların önemini kavramaktan gafil olduğu yaratılış olayları ve Allah'ın kudretini anlatan ayetleri birlikte okuduk.

30 Ocak 2023 Pazartesi

378. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Kur’an-ın insanlığı uyarması için Hz. Muhammed’e indirilen, önceki kitapları doğrulayan bir kitap olduğunu ve inkarcıların âhirette Allah karşısındaki çaresizliklerini anlatan ayetleri birlikte okuduk.

22 Ocak 2023 Pazar

377. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, "Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmedi” diyerek bütün peygamberleri ve ilâhî kitapları inkâr edenlere Peygamberimizin nasıl davrandığını ve Allah'ın kendisini nasıl tanıttığını anlatan anlatan ayeti birlikte okuduk.

16 Ocak 2023 Pazartesi

376. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Kur’an’ın muhatabı olan herkese, Hz. Muhammed’in(s.a.v) görülmemiş duyulmamış bir din icat etmediğini geçmiş peygamberlerin sünnetini devam ettirdiğini anlatan ayeti birlikte okuduk.

9 Ocak 2023 Pazartesi