Kur`an Buluşmaları

276. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

İnkâr edenleri ve hakkı gözetmeyenleri, Allah asla bağışlayacak değildir. Onları, içinde ebedî olarak kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da yönlendirecek değildir. Bu da Allah için çok kolaydır. (Nisa Suresi 168-169)

6 Temmuz 2020 Pazartesi

275. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdik ki, insanların peygamberlerden sonra Allah’a karşı tutunacak bir delilleri olmasın! Allah izzet ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi 165)

27 Haziran 2020 Cumartesi

274. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

Biz Nûh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrâhim’e, İsmâil’e, İshak’a, Ya‘kūb’a, torunlara, Îsâ’ya, Eyyûb’a, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a vahyettik. Dâvûd’a da Zebûr’u verdik. (Nisa 164)

22 Haziran 2020 Pazartesi

272. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

"Allah elçisi Meryem oğlu Îsâ Mesîh’i öldürdük" demeleri yüzünden... Halbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler; (başkası ona benzer kılındığı için) şüphe içine düşürüldüler... (Nisa 157)

8 Haziran 2020 Pazartesi

270. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Allah’a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince; işte Allah bir gün onlara mükâfatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır ve sonsuz rahmet sahibidir.(Nisa 152)

26 Mayıs 2020 Salı

269. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez; ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir.(Nisa 148)

18 Mayıs 2020 Pazartesi

268. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. (Nisa Suresi 147)

11 Mayıs 2020 Pazartesi

267. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kâfirleri dost edinmeyin. Allah’a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? (Nisa Suresi 144)

4 Mayıs 2020 Pazartesi

266. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Münafıklar güya Allah’ı aldatıyorlar! Oysa Allah onların hilelerini başlarına geçiriyor. Namaza kalktıklarında da onlar üşenerek ve insanlara gösteriş olsun diye kalkarlar; Allah’ı ise pek seyrek anarlar. (Nisa 242)

27 Nisan 2020 Pazartesi

264. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr eden kimse iyice sapıtmıştır.(Nisa 136)

13 Nisan 2020 Pazartesi