Kur`an Buluşmaları

312. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

İman edenler, yahudiler, Sâbiîler ve hıristiyanlar, (bunlardan) Allah’a ve âhiret gününe inanıp dünyaya ve âhirete yararlı işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir. (Maide:69)

14 Haziran 2021 Pazartesi

311. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

De ki: “Ey Ehl-i kitap! Siz Tevrat’ı, İncil’i ve rabbinizden size indirileni (Kur’an’ı) doğru dürüst uygulamadıkça tuttuğunuz yol yol değildir.” Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkârcılığını kuşkusuz arttıracaktır...

7 Haziran 2021 Pazartesi

310. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan O’nun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. (Maide:67)

31 Mayıs 2021 Pazartesi

309. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Şayet Ehl-i kitap iman edip günahtan sakınma çabası göstermiş olsalardı, kuşkusuz biz de kötülüklerini yüzlerine vurmaz ve onları nimeti bol cennetlere koyardık. (Maide:65)

25 Mayıs 2021 Salı

306. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Onlardan birçoğunun günaha girmede, haksızlık etmede ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür! (Maide:62)

3 Mayıs 2021 Pazartesi

305. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

De ki: “Ey Ehl-i kitap! Biz yalnız Allah’a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz.” (Maide:59)

26 Nisan 2021 Pazartesi

304. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan sizin dininizi oyun ve eğlence edinenler ile kâfirleri kendinize veli tutmayın. Eğer mü’min iseniz Allah’tan korkun.(Maide:57)

19 Nisan 2021 Pazartesi

303. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Sizin velîniz ancak Allah’tır, peygamberidir, bir de Allah’ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren müminlerdir. (Maide 55)

29 Mart 2021 Pazartesi

302. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. (Maide:51)

22 Mart 2021 Pazartesi