Kurumsal Yapı
Mütevelli Heyet Üyeleri
Başkan İsrafil Kuralay
Başk.Yard Mehmet Develioğlu
Başk.Yard. Mehmet Nuri Görenoğlu
Muhasip Üye Ahmet Doğan Alperen
Asil Üye Nazım Özdemir
Asil Üye Kerim Altıntaş
Asil Üye Mehmet Akif Özyurt
Yedek Üye Sami Yılmaz
Yedek Üye Ömer Serdar Yeşil
Yedek Üye Mücahit Yıldız
   
Denetleme Kurulu   
Mahmut Ekrem Ensari  
Musa Sucu  
İbrahim Ceylan  
   
Divan Başkanlığı Kurulu
Başkan Hasan Büyükdede
Başkan Yardımcısı Sami Yılmaz
Katip Üye Bilal Arıoğlu
Katip Üye Ömer Serdar Yeşil
   
Vakıf Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Dr. Özer Balkız
Basın Bültenleri
Kur'an Buluşmaları
Haliç Buluşmaları
Foto Galeri
Video Galeri