Vakfımızın Amacı
• İşadamları, üst düzey yöneticiler ve çalışanlara yönelik eğitim seminerleri düzenlemek; işletmelere ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık hizmetleri vermek.

• Teknolojik; ekonomik ve sosyal alanlarla ilgili cep kitapları hazırlatıp yayınlamak,

• Teknolojik, ekonomik, yönetim ve sosyal alanlarla ilgili makalelerin yer alacağı akademik bir dergi yayınlamak,

• Ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyumlar, konferanslar ve paneller düzenlemek,

• Yurt içinde ve yurt dışında kardeş araştırma kurumlar ve üniversiteler ile karşılıklı yayın alış verişi yapılmasının imkânlarını araştırmak,

• Kişi ve kuruluşlara başarılı oldukları alanlarda ödüller vermek (Teknoloji ödülü, çevre ödülü vs.),

• ÜSIP (Üniversite Sanayi İşbirliği Projesi) çalışmalarını etkin şekilde yürütmek,

• Yeni icat ve buluşlar ortaya koyan kişilerin çalışmalarını - oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirerek-kayda değer bulunanları, kamuoyuna duyurmak,

• Üniversite öğrencilerine yönelik staj çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmek,

• Üniversitelerin ilgili bölümleri ile ilişki kurarak, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yapılan araştırma konularının Türkiye´nin sorunlarına alternatif çözümler üretecek şekilde seçilmesini sağlamak,

• Öğretim görevlisi, öğrenci ve işadamlarından oluşturulacak gruplara, ilişkilerin geliştirilmesi maksadıyla yemekli istişare toplantıları düzenlemek

Basın Bültenleri
Kur'an Buluşmaları
Haliç Buluşmaları
Foto Galeri
Video Galeri