Kumar ve Türevleri Raporu

Kumar ve Türevleri Raporu

Tarihi süreç içerisinde bakıldığında kumarın farklı formlarda da olsa toplumsal alanda kendisine yer bulduğu ve günümüze dek bu formları çeşitlendirerek varlığını sürdürdüğü görülmektedir. Toplumsal ve birey­sel açıdan çeşitli sorunlara yol açan kumar olgusu, yaygınlaşarak alanını genişletmiş ve kurumsal bir boyut kazanarak toplumsal bütünlüğü tehdit edici düzeylere varmıştır. Ürettiği sorunlar ile birlikte değerlendirildiğin­de, kumar olgusunun bütün boyutlarıyla incelenmesi ve bu konuda ciddi tedbirler alınmasının gerekliliği açık bir biçimde karşımızda durmaktadır. Bu çalışmamızda kumar ve türevleri olarak kavramlaştırdığımız oyunların sebepleri ve etkileri üzerine bir değerlendirme yapılacaktır. Çalışma kapsa­mında giderek çeşitlendiği gözlemlenen kumar ve türevlerinin günümüz­deki serüvenine göz atılacak, ülkemizde ve uluslararası alanda elde ettiği ciroları değerlendirilecektir. Çalışmadaki bulgular bize kumar ve türevleri olarak tanımlanan bahis, şans ve talih oyunlarının Türkiye ve Batılı ülke­lerde toplumsal alanda ne tür olumsuz sonuçlar çıkarttığını da göstermiş olacaktır. Kumar ve türevleri olarak sayılabilecek oyunlara karşı artan ilgi ve bağımlılık ilişkisinin Türkiye'de olduğu kadar dünyada da önemli bir sorun olarak karşımıza çıkması çalışmayı önemli kılan diğer husustur.

Din olgusunun sosyolojik açıdan ne denli işlevsel olduğu gerçeğin­den hareketle raporda kumar ve türevlerinin İslâm dini perspektifinden nasıl ele alındığı da üzerinde durulacak bir husustur. Bu minvalde Türkiye toplumunda söz konusu olgunun ortadan kaldırılması adına İslâm'ın han­gi açılardan katkısı olduğu gösterilecektir. Nitekim İslam dininin getirdi­ği hükümler incelendiğinde kumarın insanların aldatılması, kandırılması, sömürülmesi ve haksız kazanç ile birlikte ele alındığı görülmektedir. Bu sebeple raporda sosyolojik açıdan tehdit arz eden bir olgunun aynı zaman­da dini yönleri olduğu da gösterilecek ve konunun ne denli önemli olduğu üzerinde durulacaktır. Böylelikle Kuran-ı Kerim'de çalışmadan ve alın teri olmadan haksız kazanç ve haksız kaybedişe sebep olması nedeniyle insan­lar arasına düşmanlık ve kin sokabileceği, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoyacağı, toplumun ve ailenin parçalanmasına ve bölünmesine sebep olacağı gerekçesiyle yasaklanan kumarın ne denli önemli bir olgu olduğu da bütün boyutlarıyla görülmüş olacaktır.