Suriyeli Sığınmacılar ve Türkiye Ekonomisi Raporu

Suriyeli Sığınmacılar ve Türkiye Ekonomisi Raporu

Bu raporda iletilen görüşler, yaklaşımlar, öneriler ve sonuçlar, UTESAV'ın bünyesinde 25 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Sığınmacılar ve Ekonomi Çalıştayı'nın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. "Suriyeli Sığınmacılar ve Türkiye Ekonomisi -Evrensel tecrübe ışığında bir etkiyi konuşmak-" raporu, alanında uzman kişiler ile akademisyenlerin bireysel ifade ve beyanlarından derlenerek sunulmuştur. Rapor hiçbir resmi, sivil ya da ticari kuruluşun fikirlerini, görüşlerini ve pozisyonunu yansıtmamaktadır.